Środa, 2022-11-30, 15:06 | Jesteś zalogowany jako Gość | Grupa "Goście"
Główna » 2017 » Marzec » 15 » Powiatowy Konkurs Czytelniczy
15:42
Powiatowy Konkurs Czytelniczy

"Czasami trafiasz na książkę, która przepełnia cię dziwną ewangeliczną gorliwością oraz niezachwianą pewnością, że roztrzaskany na kawałki świat nigdy już nie będzie stanowił całości, dopóki wszyscy żyjący ludzie jej nie przeczytają. Ale są też dzieła takie jak to, o których możesz opowiadać innym, książki tak rzadkie i wyjątkowe, i twoje, że dzielenie się nimi wydaje się niemalże zdradą.

.John Green"Gwiazd naszych wina ”

 

Regulamin I Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla Młodzieży:

 

Świat młodych dorosłych ”

w twórczości Johna Greenna”

 

Organizatorzy:

 • Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie

 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie

Adresaci:

 • Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego

Termin:

Zgłoszenia do 15 kwietnia 2017r.:

- osobiście w bibliotece PBP w Kętrzynie ,ul.Pocztowa 11

- e-mail: pbp-ketrzyn@wp.pl

- telefonicznie: 89 75138 16

 

Cele konkursu:

 • zapoznanie z życiem i działalnością pisarską Johna Greena;

 • kształtowanie kultury czytelniczej młodzieży poprzez umożliwienie zdrowej

 • rywalizacji czytelniczej;

 • zachęcanie do czytania jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu;

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu czterech książek pisarza : "Szukając Alaski” ,”Gwiazd naszych wina ”,,19 razy Katherine’”, Papierowe miasta",

 • W przypadku tej samej ilości punktów przewidziana jest dogrywka w formie pisemnej ,

 • Ogłoszenie wyników – w dniu przeprowadzenia konkursu,

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika (załącznik nr 1),

 • Uczestników na konkurs kieruje nauczyciel szkoły, do której uczęszcza uczeń,

 • Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. t.j.z 2002 roku, Nr 101 poz. 962 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.

Nagrody:

 • 3 osoby z największą liczbą punktów otrzymują nagrody,

 • pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.

 

Organizacja konkursu:

Konkurs przeprowadzony będzie w I etapie w formie pisemnego testu

dnia 24.04.2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 – czytelnia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie

 

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmują oraz wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają nauczyciele-bibliotekarze z niżej wymienionych bibliotek :

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie - 89 751 38 16

oraz z Biblioteka ZSO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia .

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Formularz zgłoszenia do Powiatowego Konkursu Czytelniczego

pn.: „Świat młodych dorosłych w twórczości Johna Greenna

 

1.

Klasa

 

 

2.

Nazwa szkoły

 

 

3

Adres szkoły

 

 

4

Tel. kontaktowy nauczyciela

 

 

5

Adres e-mail

 

 

6

Imię i nazwisko nauczyciela

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatoraów Powiatowego Konkursu Czytelniczego w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr133, poz.883 z późniejszymi zmianami/.

 

……………………………………….

podpis nauczyciela / wychowawcy

 

 

 

Dla rodziców lub opiekunów

 

 

Wyrażam zgodę na udział .......................................................……………...

imię i nazwisko dziecka

 

w Powiatowym Konkursie Czytelniczym pn. Świat młodych dorosłych w twórczości Johna Greenna” organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz Bibliotekę Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów Powiatowego Konkursu Czytelniczego w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/.

 

 

…………………… …………………………………………………...

(podpis ucznia) (podpis rodzica lub opiekuna osoby nieletniej)

 

Kategoria: Konkursy | Wyświetleń: 772 | Dodał: BibliotekaKętrzyn | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *: