Sobota, 2023-09-23, 07:39 | Jesteś zalogowany jako Gość | Grupa "Goście"

Zbiory


Zakres tematyczny posiadanego księgozbioru obejmuje:

·         pedagogikę (ogólną, społeczną, specjalną, metodykę wychowania, metodykę nauczania  poszczególnych przedmiotów),

·         psychologię i socjologię,

·         nauki społeczno-polityczne, ekonomiczne, prawne,

·         dzieła naukowe i popularnonaukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy,

·         wydawnictwa z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, pracy z czytelnikiem i czytelnictwa,

·         literaturę piękną (klasyka polska i obca) i historię literatury,

·         programy nauczania dla przedszkoli, szkół podstawowych, zawodowych i specjalnych,
 wydawnictwa regionalne