Sobota, 2023-03-25, 14:19 | Jesteś zalogowany jako Gość | Grupa "Goście"

Czasopisma

Powiatowa Biblioteka Publiczna

w swoich zbiorach  posiada  następujące  czasopisma archiwalne :

 

1.    Alkoholizm  i Narkomania       

2.    Aura

3.    Biblioteka w Szkole

4.    Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

5.    Charaktery

6.    Chowanna

7.    Dyrektor Szkoły

8.    Edukacja Dorosłych

9.    Edukacja i Dialog

10. Edukacja. Studia. Badania.Innowacje

11. Geografia w Szkole

12. Język Polski w Gimnazjum

13. Język Polski w Liceum

14. Jęz.Polski w Szk.IV-VI

15. Języki Obce w Szkole

16. Kajet                                 

17. Kronika Sejmowa

18. Kultura i Edukacja         

19. Kwartalnik Pedagogiczny       

20. Lider

21. Matematyka

22. Nauczanie Początkowe

23. Niepełnosprawność i Rehabilitacja

24. Nowa Szkoła

25. Opieka. Wychowanie. Terapia                                           

26. Polityka Społeczna

27. Polonistyka

28. Poradnik Bibliotekarza

29. Problemy Narkomanii

30. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze

31. Psychologia w Szkole

32. Remedium

33. Serwis Informacyjny Narkomania

34. Szkoła Specjalna

35. Świetlica w Szkole                                                                                                                                     

36. Wiadomości Historyczne        

37. Wszystko dla Szkoły

38. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

39. Wychowanie na co Dzień       

40. Wychowanie w Przedszkolu

41. Wychowawca

42. Życie Szkoły